Compositions_All_New.jpg
 

1986 yılında “ÖZTEPE Harita Mühendislik” ismiyle Antalya’da İBRAHIM ÖZTEPE’nin kurucu ortaklığında faaliyetine başlamıştır. 2018 yılında yeniden yapılanarak, “ÖZTEPE” ismiyle Mimar REMZİ CAN ÖZTEPE ve Harita Mühendisi ve İnşaat Mühendisi GONCA ÖZTEPE'nin de katılımlarıyla profesyonel hizmetlerine devam etmektedir.

ÖZTEPE’de fiziki konum, zaman yapım maliyeti ekonomisi, kullanıcıya ve fonksiyonlara dair kriterlerin doğru, estetik ve bilimsel şartlar doğrultusunda paralel ele alındığı; üslup ve genel geçer eğilimlerin baskısı altında kalmayan, çağdaş, teknolojik, kent ve çevreye duyarlı bir tasarım ve uygulama anlayışı ile hizmetlerini sürdürmektedir.

Tüm mühendislik dallarında hizmet vermekle birlikte, öncelikli ve uzmanlık sahamız olarak harita mühendisliği, mimarlık ve inşaat mühendisliği gelmektedir. Bu bağlamda tüm altyapı ve üstyapı projeleri (karayolu, demiryolu, havaalanı, liman, petrol boru hatları, doğalgaz boru hatları, su, kanalizasyon v.b. tüm etüt ve proje işleri), tüm kamulaştırma projeleri, taşınmaz mal değerlemesi işleri, imar uygulamaları, parselasyon, arazi toplulaştırma projeleri, köy yerleşim planları, yersel ve fotogrametrik halihazır harita üretimi işleri, Coğrafi Bilgi Sistemi işleri, tesis kadastrosu uygulaması, orman kadastrosu uygulaması ve kadastro yenileme işleri, fotogrametri ve yersel fotogrametri işleri ağırlıklı çalışma sahalarımız arasındadır.

Mesleğimizin gereklerini en iyi şekilde yerine getirebilmemiz için en son teknoloji ve gelişmelerle, tecrübe ve bilgi birikimimizi kullanarak en kısa sürede en doğru ve en ekonomik çözümlere ulaşmak ÖZTEPE'nin temel prensibidir.

ÖZTEPE kurulduğu günden bugüne kadar kaliteli, dürüst, hızlı ve doğru çalışma prensiplerinden ödün vermeden “En iyisi veya hiç” mottosuyla çalışmalarına devam etmektedir.

Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak için tecrübeli kadromuzla, son teknolojiye uyumlu ekipman ve alt yapımızla sektörümüzde faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

FAALİYET ALANLARI

-HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

-İNŞAAT MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

-MİMARİ TASARIM VE PROJE HİZMETLERİ